Trung cấp phật học bạc liêu

  – Chịu trách nhiệm nội dung: TT. Thích Lệ Thọ – Phó Hiệu Trưởng

  – Điện thoại: 0948 998 994

  – Mail: thayletho@gmail.com

Liên hệ

  Văn phòng trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu

  – Địa chỉ: chùa Long Phước 2/234 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Tp. Bạc Liêu

  – Mail: trungcapphathocbaclieu@gmail.com

Trung cấp phật học bạc liêu

  – Chịu trách nhiệm nội dung: TT. Thích Lệ Thọ – Phó Hiệu Trưởng

  – Điện thoại: 0948 998 994

  – Mail: thayletho@gmail.com

Liên hệ

  Văn phòng trường Trung cấp Phật học Bạc Liêu

  – Địa chỉ: chùa Long Phước 2/234 Nguyễn Thị Minh Khai, P.5, Tp. Bạc Liêu

  – Mail: trungcapphathocbaclieu@gmail.com